En säker arbetsdag med anpassade kläder

Alla arbetsplatser har sin informella klädkod men i industri- och verkstadsmiljöer har kläderna även en skyddande funktion. För att kunna arbeta säkert och minimera personskador är det viktigt att det finns rutiner för vilka kläder som ska bäras inom ditt verksamhetsområde.

Det är bland annat arbetsgivarens uppgift att denna information finns och beroende på var du jobbar kan det även vara aktuellt att arbetsgivaren ombesörjer dig med arbetskläder som du kan jobba tryggt och säkert i. Det är förstås viktigt att du som arbetar i industrimiljöer inte arbetar i dina egna vardagskläder då de inte är anpassade till den hårda miljön med kemikalier och ofta brandfarlig verksamhet.

Säkerhet och funktion

Säkerhet och funktionalitet går hand i hand med varandra. Inte nog med att kläderna ska skydda under arbetsmoment, de ska också vara bekväma att bära. Företag specialiserade på industri och verkstad erbjuder ett brett sortiment av saker som arbetshandskar. På Arbetsmiljöverkets hemsida finns information för både arbetsgivaren och den anställde om vad ni behöver tänka på i just den miljö ni arbetar och vistas i. I arbetsmiljön kan det finns kemikalier och brandfarliga ämnen som du behöver skydda hud och andningsvägarna från. För dig som arbetar med installation av el har Elsäkerhetsverket samlad fakta om vad ett sådant arbete kan innebära.

Säker från fot till huvud

Arbetskläderna samt övrig skyddsutrustning är tänkta att förebygga skador innan de uppkommer. Kläderna ska, beroende på den tänkta arbetsmiljön och verksamhetsområdet, skydda mot de olyckor som kan uppstå. Det kan vara kemikalier, eld, elektricitet, skär- och stickskador eller klämskador. Specialiserade handskar skyddar mot till exempel svetsloppor och skärskador. Isolerande handskar med dielektriska egenskaper skyddar mot exponering av elektricitet. Skor med stålhätta samt hjälm skyddar mot kläm och fallande föremål. Skyddsglasögon och visir hindrar stänk i ögonen. Arbetskläderna är din andra hud. Till skillnad från vanliga kläder är de slittåliga och kan användas om och om igen utan att tappa sin funktionsduglighet.

Att tänka på vid företagsstart

Om du är en av dessa som funderar på att starta upp ett företag så är det en hel del att tänka på. Dock ska inte allt avskräcka dig om du har en kanonidé som du bär på och vill förverkliga den genom ett företag. En bra affärsidé kan ta dig långt vid en starten av ditt företag. Det behövs dock lite mer för att du ska lyckas.

För att ditt företag ska fungera så är din affärsidé den viktigaste ingrediensen som tillsammans med allt det andra gör att företaget kan startas och du kan bedriva en lyckosam verksamhet. Ingenting gör sig självt utan det ligger oftast många arbetstimmar bakom ett framgångsrikt företag. Det kan vara av vikt att skapa en affärsplan som gör att du får bra koll på var du ska ta ditt företag. Detta dokument är något som du kan titta tillbaka på och se vilka förändringar som gjorts under åren. Kanske du till och med kan skratta åt dig själv och ditt företag då affärsplanen har totalt förändrat och så även ditt företag och du själv.

Klart är ju att det måste också göras en budget för att få finansiell kontroll över ditt nystartade företag. En budget ger dig en bar överblick hur du tror och beräknar utgifter och kostnader för ditt företag. Det kan vara svårt i en uppstart att veta vilka siffror det handlar om. Men ju mer noga du är med siffrorna desto bättre är det. Även marknadsföring är något som behöver räknas in i din budget. Se till att ta den hjälp som behövs för att komma igång med din marknadsföring. Varje företag har olika behov av marknadsföring och det gäller att man använder sig av det som just ditt företag har behov av.

Vid behov av juridisk hjälp – bra att tänka på

Har man tur hamnar man aldrig i en situation där man behöver juridisk hjälp för att vägleda en vid ett beslut eller kanske lösa en tvist av något slag. Men att veta ett och annat om juridisk hjälp kan fortfarande vara bra utifall att man har oturen att hamna i fel situation.


Var man bör vända sig är en fråga som många börjar med. Och det är ofta en bra fråga att kunna svara på. Ett sätt att tänka på detta är om det handlar om ett ämne där det är vanligt att specialisera sig inom. Söker man exempelvis juridisk hjälp inför en årsstämma i en bostadsrättsförening kan man säkert hitta någon som specialiserat sig på bostadsjuridik.

Finner man det dock svårt att klassificera sitt problem eller om det är mer än ett problem som måste hanteras kan det vara svårt att få hjälp från specialister. Svaret till detta är då oftast att försöka hitta en allmänpraktiserade person som har goda kunskaper i fler än ett rättsområde. Om inte annat kan de nog rekommendera någon som har de expertiser som krävs för att hantera ärendet.

Innan man dock tar steget och kontaktar något kan det vara klokt att tänka på vilket sorts resultat man vill uppnå. Detta kan tyckas självklart i många fall där det handlar om att få rätt på något vis. Men andra gånger kan det vara betydligt mer nyanserat och då är det i regel bra att komma in med vad man försöker uppnå med juridisk hjälp.

När man väl tagit kontakt med någon som valt att ta sig an problemet är det viktigt att man inte bara berättar allt som talar för ens egen del. Advokaten eller juristen i fråga kommer även behöva veta allt som eventuellt talar emot en själv. Om inget annat bara så de inte får otrevliga överraskningar under ärendet. Det kan inte bara komplicera situationen, utan även dra ut på tiden och därmed även öka kostnaden.

Se till att ha koll på LOU

Företagande kräver en förståelse för en rad olika lagar och regler. Ett område som dock är något mer specialiserat är när det kommer till att göra affärer med offentlig sektor. Detta faller nämligen under lagen om offentlig upphandling och där sköts saker och ting på ett väldigt specifikt sätt.

Lagen om offentlig upphandling är etablerat för att ge alla företag en jämnt spelfält och inte favorisera en eller annan part på grund av något annat än hur väl de kan uppfylla de krav som ställs av den upphandlande myndigheten.

Alla företag som vill göra affärer med offentlig sektor behöver veta vad det är de ger sig själv in i och måste förbereda sig ordentligt för processen om de ska ha någon realistisk chans att vinna ett kontrakt.

Som ny till denna del av affärsvärlden kan det vara svårt att få ett bra fotfäste i början. Som tur är finns det företag som Magnus Josephson som kan bistå med kunskap och hjälp inom allt från expertkunskaper om LOU till hur man lämnar ett konkurrenskraftigt anbud.

Offentlig upphandling börjar med en annons från en upphandlande myndighet. Dessa publiceras ofta på myndighetens egna webbsajt, men många väljer även att lägga upp dem på en av flera databaser för just upphandlingar. Exempel på sådana databaser går att hitta på Upphandlingsmyndigheten.se.

Annonsen inkluderar även ett förfrågningsunderlag där det detaljeras vilka krav som ställs på leverantören och tjänsten/produkten. Nu är det upp till företag att lämna ett anbud där de berättar hur de kan uppfylla dessa krav och eventuellt skapa mervärde för den upphandlande myndigheten.

Till skillnad från att göra affärer med andra företag förekommer i regel ingen form av förhandling. Nästa gång man hör från den upphandlande myndigheten kommer det att vara de som annonserar vem som har vunnit kontraktet. Det gäller därför att ta reda på vilket är det bästa anbud företaget kan ge.

Beslutet är dock öppet för överklagan en tid framöver innan kontraktet skrivs och detta har faktiskt vid flera tillfällen lett till att beslutet ändrats.

Det du behöver kunna innan du startar firma

Funderar du på att bli din egen chef? Känner du suget att starta en egen firma inom en bransch som du är passionerad över? Innan du går för långt i ansökningar och inköp av inventarier, finns det några grundregler du borde kunna innan du startar firma. 

Marknadsundersökning

Du måste göra undersökningar och se om det ens finns en marknad för det du vill jobba med. Intresset kan vara alldeles för långt för att jobba heltid med, eller så är branschen så övermättad att du inte får en syl i vädret. Du behöver ha underlag för att din företagsidé kan fungera innan du satsar fullt ut.

Ekonomi

Grundläggande kunskaper om företagsekonomi är ett måste. Om du börjar jobba utan några kunskaper kan det bli stora problem och böter från Skatteverket när du inte lämnar in korrekta bokslut eller tappar bort viktiga papper som behöver sparas och arkiveras. Arbetsförmedlingen och olika föreningar håller föredrag och kurser om att starta eget flera gånger om året.

Reklam

Du behöver förstå hur marknadsföringslagarna fungerar och vad du får och inte får göra. Smygreklam eller missledande reklam kan leda till böter och ger genast ett företag dåligt rykte. Håll dig inom ramarna för vad som är tillåtet och prata alltid med Konsumentverket och liknande organisationer om du har funderingar.

Vikten av rätt kompetens

Ett företag som saknar grundläggande kompetens kommer inte att överleva. Företag som tappar sin kompetens kan få sjunkande försäljning eller i värsta fall, problem med lagen. För att ett företag ska fungera och utvecklas behövs många kugghjul i det stora maskineriet. 

Tappat kompetens

En viktig del i företaget är ekonomiavdelningen. Du som VD kan inte alla lagar och regler och har heller inte tiden att sköta bokföring och samtidigt driva hela företaget. För att vara säker på att att skattefrågor, löner, försäkringar, bokföring och bokslut går rätt till behövs någon som är utbildad och har erfarenhet i området. Därför drabbas många företag av panik om deras ekonomiavdelning blir utan chef eller team leader. I sådana fall behöver du få tag på någon som kan axla rollen tills du hittar en lämplig ersättare. En interim redovisningschef anställd under en viss period och kan snabbt sätta sig in i verksamheten och hålla fartyget flytande.

Saknar kompetens

Det kanske inte märks i början, det kommer smygande med åren och när resultaten inte ser ut som de borde. Det saknas något i företaget som driver det framåt istället för att stå och stampa. Då gäller det att analysera företaget i förhållande till konkurrenterna. Har de någon extra tjänst eller produkt som ni saknar? Har de specialister eller har fler certifieringar än er?

En anställd borde alltid ha möjligheten att utvecklas på sitt arbete och bli bättre. En del i det arbetet är att företaget erbjuder möjligheten till personalutbildning. Det sker tekniska framsteg varje dag, din personal måste ligga i framkant för att hänga med i svängarna och knappa in på största konkurrenten.

Finding Legal Help When Abroad: How Do You Go About It?

Travelling abroad is an exciting affair that many people look forward to. However, just like in one’s native country, there is no telling what situation or danger is lurking in a foreign country. If you find yourself on the wrong side of the law, you will require legal assistance. Here is a look at what to look for in a lawyer, and some of the ways you can go about finding legal assistance while abroad.

Use Online Resources

The internet is a God sent for many reasons, but in this case, it can be a lifesaver if you are in trouble in a foreign country. There are many legal sites online, but the best strategy would be to narrow down to practices that operate in the country you are visiting. From the list, visit the websites of the respective lawyers to determine their reputation, success rate, specialisation, and rates.

Follow Up on Referrals

The other way to locate a good attorney in a foreign country is through referrals. You can ask around about where you can find the best legal assistance. Visit the lawyer’s offices and based on your meeting, decide who is best suited for your situation, and whom you can work with.

Seek the Government’s Assistance

Last but not least, you can seek the foreign country’s government support in finding legal counsel. You may opt to visit your country’s embassy headquarters for assistance in finding a lawyer. The other alternative would be to visit the country’s law society offices or website and select a credible lawyer from their list of lawyers.

Conclusion

If you are abroad and have encountered some problem that requires legal attention, there is no need to break a sweat. Take a breath and analyse the situation first. Follow the tips above to find a lawyer who is best suited for your case.

Håll koll på marknadsföringslagarna

Om du vill marknadsföra ditt företag behöver ha stenkoll på vad du får och inte får göra. Allting är inte svart och vitt, det finns kryphål likaväl som det finns lagar som många företag väljer att ignorera fastän det kan leda till dryga böter. Det går alltså inte att tänka att bara för att ett företag har gjort så, kan du också göra det. 

Dolda kostnader

Det är populärt att dela ut goodiebags och erbjuda produkter med företagets logga på. Det är lätt och billigt att trycka upp t-shirts eller paraplyer med företagsnamnet på. Men det gäller också att dessa varor som du ger bort faktiskt är gratis. Du kan inte komma och kräva pengar för dem sedan eller ha dolda kostnader. Förr var det vanligt att erbjuda gratis produkter och helt enkelt ”glömma nämna” att du behöver betala en fraktavgift på 70 kronor för att få hem produkten. Sådana kostnader är helt okej, såvida du är duktig på att informera om dem.

Sociala medier

Det är på just Facebook och Instagram samt bloggar som marknadsreglerna bryts mest. Det gäller just när du ska skapa en tävling för dina kunder på sociala medier. Många företag på nätet ber dig gilla eller dela deras sida för att tävla om en produkt som kommer att lottas ut slumpmässigt. Det får man inte göra eftersom det räknas som ett lotteri. Lotteri kräver tillstånd och de kan inte ges till privata eller företag. En tävling måste uppfylla de här kraven för att vara godkänd enligt svenska marknadsföringslag:

  1. Personen som vill delta måste prestera något: skriva en slogan för produkten eller motivera varför just de ska vinna. Om prestationen anses vara för lätt kan det räknas som lotteri och bryter mot marknadsföringslagen.
  2. Du kan inte tvinga deltagare att dela ett inlägg eller tagga sina vänner för att delta. Här är det majoriteten av företag som fallerar. Det är ju bästa sättet för dig att sprida information om ditt företag men din reklam ska inte tvingas på andra personer eller någons tidslinje.
  3. En jury ska utse en vinnare, du får inte lotta fram någon. Juryn ska gärna motivera varför en viss person har vunnit.
  4. Tävlingen ska ha ett slutdatum och det ska stå när vinnaren utses och hur det presenteras på sajten.

Bostäder och uppsägning av hyresgäst

Det händer att man som bostadsägare vill säga upp hyresavtal med hyresgäst på grund av någon anledning. Det gäller att man har koll på regler och att man har rätten på sin sida att kunna förverkliga en uppsägning. Det kan också vara så att man som hyresgäst vill säga upp ett avtal som ingåtts, detta är dock betydligt enklare.

Det kan bli många fel och vill man att allt ska gå rätt till så är det bästa att kontakta en jurist som kan dessa frågor, bostadsjurist är en som kan lagar och regler för just detta. Finns det någon anledning till att hyresgäst ska sägas upp så har man säker massor med frågor angående detta och för att vara på den säkra sidan så gäller det att få svar på sina frågor.

Om du som hyresgäst ska säga upp avtalet så är det betydligt enklare, då kontaktar du hyresvärden och ni kommer överens om detta. I de flesta fall så finns en uppsägningstid, i de flesta fall 3 månader om inget annat kommit överens om. Se till att alltid ha skriftliga överenskommelser för att säkerställa att allt går rätt till. Hos hyresnämnden kan du läsa mer om detta.

För det mesta så brukar det lösa sig mellan parter, men ibland så kanske det inte gör det och då kan det vara värt att koppla in bostadsjurister som kan lösa tvister mellan hyresvärd och hyresgäst eller tvärtom. Det allra bästa är om man kan lösa det själva och komma överens.

Bra arbetsmiljö

Ordet arbetsmiljö är ett rätt stort begrepp som innehåller många olika faktorer för att se till att arbetstagarna har det så bra som möjligt på sin arbetsplats. Den som har det huvudsakliga ansvaret här är givetvis arbetsgivaren och en bra arbetsmiljö gynnar inte bara de anställda utan även produktionen och resultatet då det medför minskad sjukfrånvaro.

low-angle-shot-of-young-colored-trio-in-office

Se över arbetsplatsen

Arbetsmiljön handlar om både den fysiska miljön och den psykosociala miljön för personalen. Från början var det tänkt som en lagstiftning som skulle se till att riskerna minskade för allvarliga olyckor och skador och dessutom undvika dödsfall genom dåliga och otillräckliga arbetsförhållanden, men med tiden har man sett att det finns många fler aspekter att tänka på för att personalen ska må bra.

Trivsel och säkerhet

Det handlar alltså om allt som påverkar personalen på arbetsplatsen. Luften, ljudnivån, maskiner och kemikalier. Här är säkerheten viktig och det gäller att personalen använder den skyddsutrustning som finns föreskriven. Som arbetsgivare är man alltid ytterst ansvarig och har man fler än fem anställda så bör det finnas ett skyddsombud som kan kontrollera att arbetsmiljön är bra och rapportera in eventuella brister. Idag ligger även fokus på stress, arbetsmängd, möjlighet till återhämtning, arbetsorganisation och gemenskapen med arbetskamrater. Allt detta är viktigt för trivseln och påverkar givetvis också hälsan positivt eller negativt beroende på hur arbetsklimatet på arbetsplatsen är.