Se till att ha koll på LOU

Företagande kräver en förståelse för en rad olika lagar och regler. Ett område som dock är något mer specialiserat är när det kommer till att göra affärer med offentlig sektor. Detta faller nämligen under lagen om offentlig upphandling och där sköts saker och ting på ett väldigt specifikt sätt.

Lagen om offentlig upphandling är etablerat för att ge alla företag en jämnt spelfält och inte favorisera en eller annan part på grund av något annat än hur väl de kan uppfylla de krav som ställs av den upphandlande myndigheten.

Alla företag som vill göra affärer med offentlig sektor behöver veta vad det är de ger sig själv in i och måste förbereda sig ordentligt för processen om de ska ha någon realistisk chans att vinna ett kontrakt.

Som ny till denna del av affärsvärlden kan det vara svårt att få ett bra fotfäste i början. Som tur är finns det företag som Magnus Josephson som kan bistå med kunskap och hjälp inom allt från expertkunskaper om LOU till hur man lämnar ett konkurrenskraftigt anbud.

Offentlig upphandling börjar med en annons från en upphandlande myndighet. Dessa publiceras ofta på myndighetens egna webbsajt, men många väljer även att lägga upp dem på en av flera databaser för just upphandlingar. Exempel på sådana databaser går att hitta på Upphandlingsmyndigheten.se.

Annonsen inkluderar även ett förfrågningsunderlag där det detaljeras vilka krav som ställs på leverantören och tjänsten/produkten. Nu är det upp till företag att lämna ett anbud där de berättar hur de kan uppfylla dessa krav och eventuellt skapa mervärde för den upphandlande myndigheten.

Till skillnad från att göra affärer med andra företag förekommer i regel ingen form av förhandling. Nästa gång man hör från den upphandlande myndigheten kommer det att vara de som annonserar vem som har vunnit kontraktet. Det gäller därför att ta reda på vilket är det bästa anbud företaget kan ge.

Beslutet är dock öppet för överklagan en tid framöver innan kontraktet skrivs och detta har faktiskt vid flera tillfällen lett till att beslutet ändrats.

Det du behöver kunna innan du startar firma

Funderar du på att bli din egen chef? Känner du suget att starta en egen firma inom en bransch som du är passionerad över? Innan du går för långt i ansökningar och inköp av inventarier, finns det några grundregler du borde kunna innan du startar firma. 

Marknadsundersökning

Du måste göra undersökningar och se om det ens finns en marknad för det du vill jobba med. Intresset kan vara alldeles för långt för att jobba heltid med, eller så är branschen så övermättad att du inte får en syl i vädret. Du behöver ha underlag för att din företagsidé kan fungera innan du satsar fullt ut.

Ekonomi

Grundläggande kunskaper om företagsekonomi är ett måste. Om du börjar jobba utan några kunskaper kan det bli stora problem och böter från Skatteverket när du inte lämnar in korrekta bokslut eller tappar bort viktiga papper som behöver sparas och arkiveras. Arbetsförmedlingen och olika föreningar håller föredrag och kurser om att starta eget flera gånger om året.

Reklam

Du behöver förstå hur marknadsföringslagarna fungerar och vad du får och inte får göra. Smygreklam eller missledande reklam kan leda till böter och ger genast ett företag dåligt rykte. Håll dig inom ramarna för vad som är tillåtet och prata alltid med Konsumentverket och liknande organisationer om du har funderingar.

Vikten av rätt kompetens

Ett företag som saknar grundläggande kompetens kommer inte att överleva. Företag som tappar sin kompetens kan få sjunkande försäljning eller i värsta fall, problem med lagen. För att ett företag ska fungera och utvecklas behövs många kugghjul i det stora maskineriet. 

Tappat kompetens

En viktig del i företaget är ekonomiavdelningen. Du som VD kan inte alla lagar och regler och har heller inte tiden att sköta bokföring och samtidigt driva hela företaget. För att vara säker på att att skattefrågor, löner, försäkringar, bokföring och bokslut går rätt till behövs någon som är utbildad och har erfarenhet i området. Därför drabbas många företag av panik om deras ekonomiavdelning blir utan chef eller team leader. I sådana fall behöver du få tag på någon som kan axla rollen tills du hittar en lämplig ersättare. En interim redovisningschef anställd under en viss period och kan snabbt sätta sig in i verksamheten och hålla fartyget flytande.

Saknar kompetens

Det kanske inte märks i början, det kommer smygande med åren och när resultaten inte ser ut som de borde. Det saknas något i företaget som driver det framåt istället för att stå och stampa. Då gäller det att analysera företaget i förhållande till konkurrenterna. Har de någon extra tjänst eller produkt som ni saknar? Har de specialister eller har fler certifieringar än er?

En anställd borde alltid ha möjligheten att utvecklas på sitt arbete och bli bättre. En del i det arbetet är att företaget erbjuder möjligheten till personalutbildning. Det sker tekniska framsteg varje dag, din personal måste ligga i framkant för att hänga med i svängarna och knappa in på största konkurrenten.

Håll koll på marknadsföringslagarna

Om du vill marknadsföra ditt företag behöver ha stenkoll på vad du får och inte får göra. Allting är inte svart och vitt, det finns kryphål likaväl som det finns lagar som många företag väljer att ignorera fastän det kan leda till dryga böter. Det går alltså inte att tänka att bara för att ett företag har gjort så, kan du också göra det. 

Dolda kostnader

Det är populärt att dela ut goodiebags och erbjuda produkter med företagets logga på. Det är lätt och billigt att trycka upp t-shirts eller paraplyer med företagsnamnet på. Men det gäller också att dessa varor som du ger bort faktiskt är gratis. Du kan inte komma och kräva pengar för dem sedan eller ha dolda kostnader. Förr var det vanligt att erbjuda gratis produkter och helt enkelt ”glömma nämna” att du behöver betala en fraktavgift på 70 kronor för att få hem produkten. Sådana kostnader är helt okej, såvida du är duktig på att informera om dem.

Sociala medier

Det är på just Facebook och Instagram samt bloggar som marknadsreglerna bryts mest. Det gäller just när du ska skapa en tävling för dina kunder på sociala medier. Många företag på nätet ber dig gilla eller dela deras sida för att tävla om en produkt som kommer att lottas ut slumpmässigt. Det får man inte göra eftersom det räknas som ett lotteri. Lotteri kräver tillstånd och de kan inte ges till privata eller företag. En tävling måste uppfylla de här kraven för att vara godkänd enligt svenska marknadsföringslag:

  1. Personen som vill delta måste prestera något: skriva en slogan för produkten eller motivera varför just de ska vinna. Om prestationen anses vara för lätt kan det räknas som lotteri och bryter mot marknadsföringslagen.
  2. Du kan inte tvinga deltagare att dela ett inlägg eller tagga sina vänner för att delta. Här är det majoriteten av företag som fallerar. Det är ju bästa sättet för dig att sprida information om ditt företag men din reklam ska inte tvingas på andra personer eller någons tidslinje.
  3. En jury ska utse en vinnare, du får inte lotta fram någon. Juryn ska gärna motivera varför en viss person har vunnit.
  4. Tävlingen ska ha ett slutdatum och det ska stå när vinnaren utses och hur det presenteras på sajten.

Bra arbetsmiljö

Ordet arbetsmiljö är ett rätt stort begrepp som innehåller många olika faktorer för att se till att arbetstagarna har det så bra som möjligt på sin arbetsplats. Den som har det huvudsakliga ansvaret här är givetvis arbetsgivaren och en bra arbetsmiljö gynnar inte bara de anställda utan även produktionen och resultatet då det medför minskad sjukfrånvaro.

low-angle-shot-of-young-colored-trio-in-office

Se över arbetsplatsen

Arbetsmiljön handlar om både den fysiska miljön och den psykosociala miljön för personalen. Från början var det tänkt som en lagstiftning som skulle se till att riskerna minskade för allvarliga olyckor och skador och dessutom undvika dödsfall genom dåliga och otillräckliga arbetsförhållanden, men med tiden har man sett att det finns många fler aspekter att tänka på för att personalen ska må bra.

Trivsel och säkerhet

Det handlar alltså om allt som påverkar personalen på arbetsplatsen. Luften, ljudnivån, maskiner och kemikalier. Här är säkerheten viktig och det gäller att personalen använder den skyddsutrustning som finns föreskriven. Som arbetsgivare är man alltid ytterst ansvarig och har man fler än fem anställda så bör det finnas ett skyddsombud som kan kontrollera att arbetsmiljön är bra och rapportera in eventuella brister. Idag ligger även fokus på stress, arbetsmängd, möjlighet till återhämtning, arbetsorganisation och gemenskapen med arbetskamrater. Allt detta är viktigt för trivseln och påverkar givetvis också hälsan positivt eller negativt beroende på hur arbetsklimatet på arbetsplatsen är.

 

Friskvård

För att människan ska må bra behöver den röra på sig och ta hand om sig. Ett bra sätt att se till att de anställda mår bra, är att erbjuda någon form av friskvård.

group-of-people-weight-training-at-gymMånga företag erbjuder sina anställda en friskvårdspeng, som de fritt får förfoga över under året. Den kan användas till inköp av träningskort, inköp av träningsredskap, behandlingar och så vidare. Lite beroende på vad företaget godkänner. Man kan också erbjuda sina anställda att de har möjlighet att träna under arbetstid, med exempelvis en något förlängd lunch. Friskvård kan även innebära frukt på jobbet och olika tävlingar, som vem som går flest steg på en dag och så vidare.

Att ge sina anställda ett friskvårdsbidrag, medverkar till minskade sjukskrivningar och kan till och med öka produktionen. Genom att även  ge de anställda en ökad medvetenhet genom exempelvis att ta in en föreläsare om ämnet, kan deras egna insats och motivation, öka. Det handlar om att ta hand om sina anställda.

Liksom de tidigare nämnda tävlingarna, kan ett sponsrat motionslopp, vara sporre att träna. Många företag väljer att göra just detta och kan ha hela lag som deltar i olika typer av aktiviteter. Olika löpartävlingar är en vanlig variant, liksom innebandy turneringar och fotboll kan vara exempel.

Ta hand om byråns anställda

En advokatbyrå består oftast att många anställda utöver de som är partners. Allt från advokater, assistenter och receptionister till städhjälp kan finnas representerade på en större byrå.

sh_interview_law_employer_106709921

Bra HR rutiner

Ett bra första steg när det kommer till att ta väl hand om sina anställda är att skapa policys och rutiner för möjliga scenarion. Det kan handla om att ta fram avtalsmallar eller en genomgående syn och strategi för hur man skall hantera arbetsmiljö, diskriminering och jämställdhet. För att hantera allt detta kan det vara bra att antingen anställa någon med HR-erfarenhet eller helt enkelt ta in hjälpen utifrån.

Belöningar och talent Management

Rekryteringsprocesser och inskolningar är kostsamma processer som dessutom både tar tid och inte säkert ger ett gott utfall. Att någon slutar kan även i sig innebära problem med moralen även för de andra medarbetarna. Med allt detta i åtanke är värdet av personalvård otroligt tydlig.

Alla anställda har dock inte samma behov eller mål vilket i sin tur gör att de behöver olika saker för att vara lyckliga med jobbet. I vissa fall kan det handla om ekonomiska belöningar men andra gånger kan det istället till exempel handla om karriärmöjligheter eller personlig utveckling. Nedan finner ni en video som går igenom lite av forskningen bakom motivation hos anställda. När det kommer till att implementera det på just din byrå så är det precis som alltid  bäst att ha tillgång till någon med dessa specialkunskaperna som kan se en helhetsbild över ert företag.

Rekrytera ny talang

Hur hittar man rätt människor till sin advokatbyrå. I denna artikeln fortsätter vi att att gå igenom hur man hittar rätt person även för mindre positioner. 

Nyckelpersoner

Vi har tidigare i en hel artikel gått igenom hur viktigt det är att välja rätt nyckelpersoner. Dessa är personer vars prestation och beslut har stor inverkan på hela företaget. Vid dessa rekryteringarna är det extra viktigt att ta till alla knep man kan för att hitta rätt. Det kan till exempel handla om att ta hjälp av ett headhuntingföretag och dessutom låta kandidaterna träffa så många relevanta parter inom företaget som möjligt innan beslut tas.

Typer av intervjuer

När man väl kommit till det stadiet att man håller intervjuer så finns det ett antal olika tekniker att använda sig av. Dessa kan användas enskilt eller kombineras beroende på vad tjänsten kräver och vilka som håller i intervjun.

För att säkerställa en sökandes kompetens så kan det vara passande att hålla en strukturerad intervju. I dessa så är varje del och fråga strukturerad så att alla de intervjuade direkt kan jämföras med varandra och granskas enligt samma mätvärden. Detta ger en betydligt mer rättvis och träffsäker bedömning än dess ”ostrukturerade” motsvarighet.

Andra typer av intervjuer är bakåt och framåtriktade intervjuer där man antingen tittar på den anställdes målbild samt hur de skulle lösa problem i framtiden eller går den sökandes tidigare bedrifter.

Mycket vanligt är också biografiska intervjuer där man går igenom kandidatens tidigare erfarenheter. Man arbetar i princip igenom kandidatens CV tillsammans med hen för att ta reda på vilka drivkrafter och tankebanor som lett till den nuvarande positionen.

Skapa bra mötesplatser

Som företagare så är det viktigt att skapa bra mötesplatser, både för anställda och för kunder. Inget företag klara sig utan att hålla möten och annat som är viktigt för företagets utveckling. Inte alla gillar att sitta på möten och kan tycka att det tar upp för mycket tid. Tipset är att se till att ha effektiva möten så att det inte tar mer tid än det kräver.

konferens

De flesta gånger fungerar det att hålla sina möten på hemmaplan, men ibland kan det krävas att man har sitt möte på annan ort. SDL Airport har ordnat det smidigt att man kan hålla sin konferens i Sundsvall på flygplatsen. Enkelt för alla inblandade att flyga till Sundsvall och hålla sitt möte eller konferens på plats. Efter avslutat möte så kan alla flyga hem till sitt utan att behöva ta sig några längre sträckor från konferenslokalen och vidare.

Allt fungerar som på vilken konferensanläggning som helst, du bokar de lokaler som företaget är i behov av och det ingår lunch, förmiddagsfika och fika på eftermiddagen om så önskas. Det finns gratis WIFI att utnyttja. Behövs det större lokal så ordnar de detta. Skulle ni önska någon aktivitet i samband med er konferens så kan flygplatsen ordna så att ni får agera brandman på flygplatsen. Det går att kolla upp om något speciellt händer i Sundsvall dagarna ni befinner er på konferensen som ni kan passa på att besöka.

Organisera advokatbyrån

Advokater är något som många av oss kan komma att behöva någon gång i livet. Ofta är det på grund av en omvälvande händelse i livet som man behöver den här typen av expertis. Oavsett om det rör sig om en positiv eller negativ händelse så är det juristens ansvar att se till att det blir en angenäm upplevelse för klienten.

Advokater

Effektiv organisering

För att kunna hjälpa sina klienter på bästa sätt är det viktigt att arbetsmiljön är ordnad och organiserad. En av de viktigaste sakerna är så kallad Time Management. Detta är en term som innebär att man alltid bör föra en att-göra-lista över viktiga uppgifter, möten och liknande saker. Man bör dessutom spendera minst en timme varje dag med att skriva in nya saker och bocka av utförda uppgifter på listan. Här kan man som advokat hitta fler tips om hur man organiserar arbetet på byrån på det bästa och mest effektiva sättet.

Fysisk kalender

När det kommer till Time Management kan det vara en bra idé att använda sig av en fysisk kalender. Det kan tyckas vara gammaldags och bakåtsträvande i dagens teknologiska samhälle. Men faktum är att det väldigt ofta visar sig vara lättare om man har en riktig fysisk kalender att skriva in och pricka av uppgifter och möten i. Kalendern gör det lättare att överblicka den sammantagna situationen och underlättar därför organisering och prioritering av uppgifter på arbetet. Vilken typ av kalender man föredrar är naturligtvis individuellt, vissa vill ha en väggkalender och andra en liggare på skrivbordet. Oavsett vad man vill ha så finns det mesta att hitta på nätet. Sidor som Kalenderkungen har ett stort utbud och kan erbjuda något för de flesta smaker.

Att använda sig av en fysisk kalender är ett mycket bra tips som ofta visar sig mycket effektivt. Precis som med allting annat så passar det förstås inte alla. Man måste helt enkelt testa sig fram och se vad som fungerar för en själv.

En viktig detalj som många tycks glömma är att se till att man lämnar ett tomt utrymme i kalendern med jämna mellanrum så man inte kan boka in något alls där. Den tiden använder man sedan till att komma ikapp med sådant man ligger efter med eller för att kunna använda till de saker som uppstår mer akut. Man vill undvika att undvika att boka av och ändra de andra redan inbokade åtaganden och möten man har då man annars riskerar att få den man ska träffa att känna sig mindre viktig.

De har också satt av tid för att möta dig och det bör man respektera. Det kan ju komma tillfällen då man ändå är tvungen att boka om och genom att se till att det inte sker alltför ofta så ger du ett professionellt och strukturerat intryck och som jurist behöver man vara just det.