Friskvård

För att människan ska må bra behöver den röra på sig och ta hand om sig. Ett bra sätt att se till att de anställda mår bra, är att erbjuda någon form av friskvård.

group-of-people-weight-training-at-gymMånga företag erbjuder sina anställda en friskvårdspeng, som de fritt får förfoga över under året. Den kan användas till inköp av träningskort, inköp av träningsredskap, behandlingar och så vidare. Lite beroende på vad företaget godkänner. Man kan också erbjuda sina anställda att de har möjlighet att träna under arbetstid, med exempelvis en något förlängd lunch. Friskvård kan även innebära frukt på jobbet och olika tävlingar, som vem som går flest steg på en dag och så vidare.

Att ge sina anställda ett friskvårdsbidrag, medverkar till minskade sjukskrivningar och kan till och med öka produktionen. Genom att även  ge de anställda en ökad medvetenhet genom exempelvis att ta in en föreläsare om ämnet, kan deras egna insats och motivation, öka. Det handlar om att ta hand om sina anställda.

Liksom de tidigare nämnda tävlingarna, kan ett sponsrat motionslopp, vara sporre att träna. Många företag väljer att göra just detta och kan ha hela lag som deltar i olika typer av aktiviteter. Olika löpartävlingar är en vanlig variant, liksom innebandy turneringar och fotboll kan vara exempel.

Ta hand om byråns anställda

En advokatbyrå består oftast att många anställda utöver de som är partners. Allt från advokater, assistenter och receptionister till städhjälp kan finnas representerade på en större byrå.

sh_interview_law_employer_106709921

Bra HR rutiner

Ett bra första steg när det kommer till att ta väl hand om sina anställda är att skapa policys och rutiner för möjliga scenarion. Det kan handla om att ta fram avtalsmallar eller en genomgående syn och strategi för hur man skall hantera arbetsmiljö, diskriminering och jämställdhet. För att hantera allt detta kan det vara bra att antingen anställa någon med HR-erfarenhet eller helt enkelt ta in hjälpen utifrån.

Belöningar och talent Management

Rekryteringsprocesser och inskolningar är kostsamma processer som dessutom både tar tid och inte säkert ger ett gott utfall. Att någon slutar kan även i sig innebära problem med moralen även för de andra medarbetarna. Med allt detta i åtanke är värdet av personalvård otroligt tydlig.

Alla anställda har dock inte samma behov eller mål vilket i sin tur gör att de behöver olika saker för att vara lyckliga med jobbet. I vissa fall kan det handla om ekonomiska belöningar men andra gånger kan det istället till exempel handla om karriärmöjligheter eller personlig utveckling. Nedan finner ni en video som går igenom lite av forskningen bakom motivation hos anställda. När det kommer till att implementera det på just din byrå så är det precis som alltid  bäst att ha tillgång till någon med dessa specialkunskaperna som kan se en helhetsbild över ert företag.

Rekrytera ny talang

Hur hittar man rätt människor till sin advokatbyrå. I denna artikeln fortsätter vi att att gå igenom hur man hittar rätt person även för mindre positioner. 

Nyckelpersoner

Vi har tidigare i en hel artikel gått igenom hur viktigt det är att välja rätt nyckelpersoner. Dessa är personer vars prestation och beslut har stor inverkan på hela företaget. Vid dessa rekryteringarna är det extra viktigt att ta till alla knep man kan för att hitta rätt. Det kan till exempel handla om att ta hjälp av ett headhuntingföretag och dessutom låta kandidaterna träffa så många relevanta parter inom företaget som möjligt innan beslut tas.

Typer av intervjuer

När man väl kommit till det stadiet att man håller intervjuer så finns det ett antal olika tekniker att använda sig av. Dessa kan användas enskilt eller kombineras beroende på vad tjänsten kräver och vilka som håller i intervjun.

För att säkerställa en sökandes kompetens så kan det vara passande att hålla en strukturerad intervju. I dessa så är varje del och fråga strukturerad så att alla de intervjuade direkt kan jämföras med varandra och granskas enligt samma mätvärden. Detta ger en betydligt mer rättvis och träffsäker bedömning än dess ”ostrukturerade” motsvarighet.

Andra typer av intervjuer är bakåt och framåtriktade intervjuer där man antingen tittar på den anställdes målbild samt hur de skulle lösa problem i framtiden eller går den sökandes tidigare bedrifter.

Mycket vanligt är också biografiska intervjuer där man går igenom kandidatens tidigare erfarenheter. Man arbetar i princip igenom kandidatens CV tillsammans med hen för att ta reda på vilka drivkrafter och tankebanor som lett till den nuvarande positionen.

Skapa bra mötesplatser

Som företagare så är det viktigt att skapa bra mötesplatser, både för anställda och för kunder. Inget företag klara sig utan att hålla möten och annat som är viktigt för företagets utveckling. Inte alla gillar att sitta på möten och kan tycka att det tar upp för mycket tid. Tipset är att se till att ha effektiva möten så att det inte tar mer tid än det kräver.

konferens

De flesta gånger fungerar det att hålla sina möten på hemmaplan, men ibland kan det krävas att man har sitt möte på annan ort. SDL Airport har ordnat det smidigt att man kan hålla sin konferens i Sundsvall på flygplatsen. Enkelt för alla inblandade att flyga till Sundsvall och hålla sitt möte eller konferens på plats. Efter avslutat möte så kan alla flyga hem till sitt utan att behöva ta sig några längre sträckor från konferenslokalen och vidare.

Allt fungerar som på vilken konferensanläggning som helst, du bokar de lokaler som företaget är i behov av och det ingår lunch, förmiddagsfika och fika på eftermiddagen om så önskas. Det finns gratis WIFI att utnyttja. Behövs det större lokal så ordnar de detta. Skulle ni önska någon aktivitet i samband med er konferens så kan flygplatsen ordna så att ni får agera brandman på flygplatsen. Det går att kolla upp om något speciellt händer i Sundsvall dagarna ni befinner er på konferensen som ni kan passa på att besöka.

När du köper och säljer hus

Att skaffa bostad, eller sälja sin bostad är ett stort beslut och handlar ofta om stora summor pengar. Genom att använda sunt förnuft, och några goda råd, kan du göra en bra affär. 

selling buying house

Var inte rädd att argumentera

Stå på dig om du tycker att ett pris är för högt, eller om mäklaren vill sätta ut huset för lågt. Det är i slutändan ditt hus och dina pengar som vi pratar om. Alla matcher går inte att vinna, ibland blir man tvungen att kompromissa. Men du vinner mer på att öppna munnen än att bara låta andra bestämma allting.

När du köper hus är du inte tvingad att lägga deras startbud. Du kan prova att lägga dig under deras begärda pris och se hur de svarar. Ibland har man tur, om bostaden varit ute på marknaden länge kanske de är redo att kompromissa om priset.

Tvister

Om man har otur kan man hamna i tvist med säljaren eller köpare. Det brukar oftast handla om saker som skulle varit fixat innan huset köptes/såldes, eller fel som den nya ägaren inte blivit informerad om.

Tvister kan man vid första kontakt försöka läsa sinsemellan. Är ingen villig att ta på sig ansvar kan man dock behöva kontakta en medlare, i juridisk mening. En jurist som är specialiserad på bostadsmarknaden kan hjälpa båda parterna att komma fram till vem som har lagen på sin sida.

Allting på papper

Gör aldrig muntliga kontrakt med köpare eller säljare. Om ni kommer överens om något, skapa ett eget avtal som ni båda signerar. Ska du köpa en hus som säljaren lovat att renovera innan du flyttar in, ska ni skriva ned vad som ska göras och inom vilken tidsram. Då är bådas ryggar fri om det uppstår en tvist eller funderingar på vad överenskommelsen gällde.

Organisera advokatbyrån

Advokater är något som många av oss kan komma att behöva någon gång i livet. Ofta är det på grund av en omvälvande händelse i livet som man behöver den här typen av expertis. Oavsett om det rör sig om en positiv eller negativ händelse så är det juristens ansvar att se till att det blir en angenäm upplevelse för klienten.

Advokater

Effektiv organisering

För att kunna hjälpa sina klienter på bästa sätt är det viktigt att arbetsmiljön är ordnad och organiserad. En av de viktigaste sakerna är så kallad Time Management. Detta är en term som innebär att man alltid bör föra en att-göra-lista över viktiga uppgifter, möten och liknande saker. Man bör dessutom spendera minst en timme varje dag med att skriva in nya saker och bocka av utförda uppgifter på listan. Här kan man som advokat hitta fler tips om hur man organiserar arbetet på byrån på det bästa och mest effektiva sättet.

Fysisk kalender

När det kommer till Time Management kan det vara en bra idé att använda sig av en fysisk kalender. Det kan tyckas vara gammaldags och bakåtsträvande i dagens teknologiska samhälle. Men faktum är att det väldigt ofta visar sig vara lättare om man har en riktig fysisk kalender att skriva in och pricka av uppgifter och möten i. Kalendern gör det lättare att överblicka den sammantagna situationen och underlättar därför organisering och prioritering av uppgifter på arbetet. Vilken typ av kalender man föredrar är naturligtvis individuellt, vissa vill ha en väggkalender och andra en liggare på skrivbordet. Oavsett vad man vill ha så finns det mesta att hitta på nätet. Sidor som Kalenderkungen har ett stort utbud och kan erbjuda något för de flesta smaker.

Att använda sig av en fysisk kalender är ett mycket bra tips som ofta visar sig mycket effektivt. Precis som med allting annat så passar det förstås inte alla. Man måste helt enkelt testa sig fram och se vad som fungerar för en själv.

En viktig detalj som många tycks glömma är att se till att man lämnar ett tomt utrymme i kalendern med jämna mellanrum så man inte kan boka in något alls där. Den tiden använder man sedan till att komma ikapp med sådant man ligger efter med eller för att kunna använda till de saker som uppstår mer akut. Man vill undvika att undvika att boka av och ändra de andra redan inbokade åtaganden och möten man har då man annars riskerar att få den man ska träffa att känna sig mindre viktig.

De har också satt av tid för att möta dig och det bör man respektera. Det kan ju komma tillfällen då man ändå är tvungen att boka om och genom att se till att det inte sker alltför ofta så ger du ett professionellt och strukturerat intryck och som jurist behöver man vara just det.

Good Law Firms Abroad

There are inevitably times when one could require a law firm while not is his or her home country. So, the importance of finding good law firms abroad is critical to make certain that help is provided when necessary. What are some of the metrics which define such a firm and why is it critical to undertake research beforehand?

plastic suitcase

Reputation

Many online authorities will first state that much of the expertise of a law firm abroad will centre around its reputation. In other words, what are other people saying about the firm? Does management offer testimonials and examples of previous cases? This transparency is essential for those who are looking for an objective point of view. Firms that do not provide such material should be avoided.

The Ability to Answer Questions

In most cases, the potential client will have a number of questions before retaining the services of any such firm. Another great way to determine the efficacy of the company is to contact a representative ahead of time and see if they are able to address any queries that may arise. This is often accomplished by speaking directly to the solicitor. Most respectable firms will be happy to provide clarity without requiring any up-front money.

Online Presence

Due to the fact that the Internet has become such an important part of our lives, the majority of international law firms will boast a strong online presence. Not only does this signal an appreciation for modern communications, but it is quite easy to speak with the company while in a foreign country. GTG Advocates is such an example. By contacting GTG Advocates directly, one will be able to appreciate their unique situation and obtain the necessary advice that is often needed immediately.

These are some of the factors to take into account when choosing a good law firm abroad. With the ability to offer timely legal advice, even the most difficult of issues can be addressed.

Andra nyckelpersoner

I en advokatbyrå så är det juristerna som är huvudpersonerna. Det ultimata målet är för så gott som alla i byrån att nå en nivå där de har tillräckligt hög status för att få bli delägare. I andra branscher är det sällan lika dant. Där sitter inte alltid nyckelpersoner kvar så länge som behövs och de får även väldigt sällan bli delägare i företaget. 

nyckel

I England har regleringen nyligen öppnat upp för att andra än advokater får äga advokatbyråer. Detta är ett kontroversiellt beslut men kommer kanske gör att det även på advokatbyråerna börjar användas liknande metoder som nedan.

Hur hittar man nyckelpersoner

När man är ute efter en nyckelperson till företaget, oavsett om det är en försäljningschef eller VD, så är det viktigt att träffa rätt på direkten. En felanställning betyder i dessa fallen många gånger inte bara en bortkastad rekryteringsprocess och månader av bortkastad lön utan även felaktiga beslut på chefsnivå som kan ha långtgående effekter i hela företaget.

En av metoderna man använder vid sitt sökande efter den som skall fylla positionen är att använda sig av professionella headhunters. Headhuntingbyråer har ett betydligt större nätverk att sträcka ut sig till när det gäller att hitta rätt person. Detta tillsammans med era egna förslag till vilka som skulle kunna passa i rollen ger en mycket bra pool att välja ur när beslutet väl skall tas.

En av de större och starkast växande byråerna Head Agent skriver på sin hemsida att det första steget i arbetet med att hitta kandidater är att formulera en kravprofil. Detta beskriver de på följande sätt: ”Kravprofilen ska på ett tydligt sätt förmedla vilken typ av kompetens och personlighet som söks och hur rollen ser ut.”. Utifrån detta fortsätter sedan arbetet med att hitta en passande kandidat.

Behålla nyckelpersoner

När man väl har hittat personen man vill ha i rollen så gäller det att behålla talangen. Detta är en minst lika stor utmaning som många företag enligt personer i branschen, inte tar tillräckligt seriöst. Det gäller att försöka hitta nya utmaningar för alla medarbetare, oavsett vilken nivå de befinner sig på.

Different Legal Fields

lawyer officeThere are several areas of law that solicitors can specialise in. Some of these fields focus on individuals while others are aimed more at companies and organisations. Here are some of the primary fields of legal specialism.

Conveyancing

Conveyancing is the area of law dealing with the purchase and sale of property. Handling the legal side of both commercial and residential sales, a conveyancing lawyer draws up contracts and checks all paperwork to ensure there are no potential problems or disputes relating to a property.

Commercial Law

A commercial lawyer deals with legal disputes involving businesses and contracts. They have an expert understanding of business law and will research precedent cases and prepare a case for their client to be represented in court.

Criminal Law

This area of law can be very varied, dealing with a wide scope of matters from small scale crimes to fraud and major offences. Criminal lawyers can work for either the defence in private practice or for the Crown Prosecution Service in a prosecuting role.

Personal Injury Law

This area of law is on the rise and involves obtaining compensation for those who have been injured as a result of an accident, a vehicle collision or medical negligence. Lawyers can either work on behalf of the injured party or for an insurance company.

Family Law

This field has a large scope and covers everything from divorce and custody matters to inheritance and wills. Some of the cases handled in this type of work can be quite distressing and emotionally challenging.

Employment Law

Everything to do with work and employment contracts is handled by employment lawyers. They may deal with unfair dismissals, contract disputes or employees rights, and they may represent either individuals, groups of employees or businesses. To discover more about employment law and all it entails.

For more detailed descriptions of all the areas of law please visit this page on Allaboutlaw.co.uk. There you can find all the different areas of practice there are and further information about them.

Olika fält av juridik

3315672-advokatkontorDet är inte bara stöld och våldsbrott som kan kräva att jurist blir inblandat, ibland handlar det helt enkelt om att försöka förstå sig på vad det är man får och inte får göra inom ett område. Om man själv aldrig varit oviss om detta kanske man kan tro att detta är klart och tydligt, men verkligheten kan vara mycket mer komplicerad än man tycker att det borde vara.

Skatt

Skattejurister är väldigt nära ställd företag och företagande. Det kan lätt hända att ett företag hamnar i en situation där transaktionerna blir så komplicerad att man måste se till att de verkligen går rätt till. Det är även många som söker sig till skattejurister vid försäljning av företag för att det finns en hel del skatteregler som man måste ta hänsyn till.

Spel

Spelpolitiken i Sverige, hela Norden faktiskt, har ett stort antal lagar som måste efterföljas. På grund av den ökade andelen spel som görs över internet idag har det blivit mer och mer vanligt med jurister som handskas med detta både nationellt och internationellt. Alla stora spelföretag, jobbar garanterad med en byrå som jobbar med detta eller anlitar sina egna jurister med dessa specialkunskaper.

Fastighet

Många förknippar fastighetsjurister med stora fastighetsköp, överlåtelser av bolag, och kommersiella entreprenader. Men faktum är att de även jobbar på betydligt fler nivåer. Allt som berör boende är domänen för dessa jurister, oavsett om man hyr. köper eller säljer, renoverar eller bygger. Så länge det tar plats i bostaden är fastighetsjurister utbildade att handskas med alla problem som kan dyka upp.

Familj

I vårt samhälle har vi ett rättsområde som kallas familjerätt som omfattar allt från samboskap till vårdnad av barn. När tvister inom dessa områden uppstår och inte kan lösas av de parter som är inblandade är det en familjerättsjurist man vänder sig till för att lösa dessa tvister.